WITAMY NA STRONIE WOPR BIAŁOBRZEGI

 • Zapraszamy na kurs KPP-karta zgłoszeniowa w zakładce Dokumenty
 • , ,
 • Zakup skutera wodnego z platformą ratowniczą dla Powiatowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Białobrzegach dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 24 940 zł oraz pożyczki, w kwocie 24 940 zł. Całkowity koszt inwestycji 56 995 zł
 • , , ,

  O nas

  Celem Białobrzeskiego WOPR jest organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia w wodach śródlądowych m.in. odkryte pływalnie, kąpieliska itp.

  Białobrzeskie WOPR swoje cele realizuje poprzez organizowanie wodnej służby ratowniczej w tym drużyn oraz patroli. Współdziałanie z organami administracji samorządowej oraz instytucjami zainteresowanymi bezpieczeństwem i porządkiem na wodach oraz ochroną środowiska wodnego.

  Dodatkowo prowadzimy zajęcia profilaktyczne dla uczniów szkół na temat "bezpiecznego przebywania na terenie przywodnym"

  Terenem naszego działania jest akwen rzeki Pilicy z przyległościami od miejscowości Tomczyce do Białej Góry.

  Zajęcia profilaktyczne dla uczniów obejmują wszystkie szkoły w powiecie białobrzeskim.

   

  Copyright © 2009 by WOPR Białobrzegi
  Wszystkie prawa zastrzeżone.