Aktualności

2016

 • Prelekcje "Bezpieczne Ferie"
 • 2015

  Dnia 29.03.2015 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Powiatowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. W zebraniu wzieli udział członkowie WOPR oraz zaproszeni goście. W czasie zebrania zostały przegłosowane uchwały dotyczące Honorowego Przesa PWOPR w Białobrzegach, kol. Jana Kantego Skrzypczyńskiego, Honorowego Członka PWOPR kol. Marka Konopki oraz kol. Tadeusza Sołtysa. Zostali również wybrani nowi członowie Komisji Rewizyjnej tj. kol. Cezary Wójtowicz i kol. Grzegorz Kawecki.

  21.03.2015 roku, czyli w pierwszy dzień wiosny "Delfinki" grupy PWOPR wraz z harcerzami z białobrzeskiego hufca uczestniczyli w pożegnaniu zimy i przywitaniu wiosny. Spotkanie tych dwóch drużyn odbyło się na stanicy WOPR w Białobrzegach. Spotkaniu towarzyszyły zabawy i gry w gronie przyjaciół z dwóch grup. Obiema grupami zaopiekowały się pani dhr. Irena Tomala i pani Małgorzata Skrzypczyńska. Gospodarzem imprezy był Prezes Powiatowego WOPR w Białobrzegach pan Tomasz Tomczyński.

 • Zdjęcia
 • Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1240), Minister Spraw Wewnętrznych po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Powiatowe WOPR w Białobrzegach, DECYZJĄ Nr 49/2014 DRiOL-NRGW-0272-43/2014, wyraził zgodę na wykonywanie ratownictwa wodnego przez Powiatowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Białobrzegach

  Dnia 12 marca 2015 roku, na wniosek prezesa Powiatowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Białobrzegach pana Tomasza Tomczyńskiego, w Starostwie Powiatowym w Białobrzegach odbyło się spotkanie z przedstawicielami gmin naszego powiatu. W spotkaniu wzieli udział starosta i wicestarosta powiatu białobrzeskiego, burmistrz Białobrzegów, burmistrz Wyśmierzyc, wójt gminy Promna oraz przedstawiciel wójta gminy Stara Błotnica. Na spotkaniu została poruszona kwestia poprawy bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych w naszym powiecie, kwestia oznakowania miejsc niebezpiecznych na rzece Pilicy oraz sposób współfinansowania działań Powiatowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przez gminy naszego powiatu. Uczestnicy spotkania zadeklarowali wsparcie finansowe działań związanych z ratownictwem wodnym wykonywanych przez Powiatowe WOPR. Zakres działań oraz kosztów z tym związanych będzie tematem rozmów indywidualnych przedstawicieli władz i naszej jednoski.

  9 marca prezes Tomasz Tomczyński oraz Magdalena Jarząbek wzieli udział w spotkaniu organizacji pożytku publicznego, które odbyło się w Warszawie w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Spotkanie zostało zorganizowane przez członków Rady Działalności Pożytku Publicznego ze strony pozarządowej. W trakcie jego zostały poruszone kwestie dotyczące stanu prac nad nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zostały omówione wyniki dotychczasowyh prac RDPP dotyczących świadczenia usług społecznych przez organizacje pozarządowe. Ostatnim punktem spotkania była kwestia regulacji w sprawie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów wspieranych ze środków europejskich. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, a nasi przedstawiciele posiedli nową wiedzę pomocną w dalszej pracy naszej jednostki.

 • Zdjęcia
 • Dnia 17.02.2015r w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Ratownictwa Wodnego, Brzegowego i Morskiego pod przewodnictwem pana posła Piotra Van der Coghena. Na spotkanie to przybyli przedstawiciele jednostek WOPR, MOPR, PSP i pozostałych jednostek ratownictwa wodnego miedzy innymi Tomasz Tomczyński Prezes Białobrzeskiego WOPR. Głównym przedmiotem spotkania było przedstawienie propozycji zmian w ustawie o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. Zebrani goście w czasie dyskusji przedstawili swoje propozycje zmian. Najważniejszą kwestią do przedyskutowania była poprawa art. 35 tej ustawy. Wprowadzenie tej zmiany ma na celu uskutecznienie przeciwdziałaniu i sankcjonowaniu osób, które spożywają alkohol na sprzęcie wodnym, a także dotyczy bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych. Kolejną ważną sprawą jaka była poruszona jest kwestia minimalnych norm zatrudnienia służby wodnej oraz jak najszybsze wprowadzenie poprawki o uprawnieniach ratownika wodnego. Na koniec Przewodniczący zaprosił wszystkich obecnych na kolejne posiedzenie, bliższe informacje zostaną przekazana bliżej zebrania.

 • Zdjęcia
 • 2014

  Wiosna 2014. Na stanicy WOPR rozpoczęlismy prace porządkowe. Na poczatek zaczęliśmy od umacniania brzegów Pilicy (zdęcia w galerii). Następnie dzięki uprzejmości Dyrekcji Aresztu Śledczego w Grójcu, która oddelegowała osadzonych ze Stawiszyna, rozpoczęliśmy porządki na terenie Stanicy. W ostatni weekend marca, dzięki kol. Krzysztofowi Kosobudzkiemu, który podarował naszej jednostce kostkę brukową, zostały wykonane chodniki wokół kontenerów sanitarnych. Dużą zasługę miał w tym kol. Sebastian Kosobudzki, który dzięki swojemu doświadczeniu, kierował i wykonał najwięcej prac.Listę najbardziej aktywnych członków WOPR przedstawiamy niżej.

 • Aktywni członkowie WOPR
 • 2013

 • W sobotę 27.Lipca 2013r.w miejscowości Górki brodziło w wodzie dwóch mężczyzn. Nagle stracili grunt pod nogami i zaczęli się topić. W tym samym czasie przygotowywali się do spływu inni turyści . Jeden z nich, mieszkaniec Wyśmierzyc Mateusz Krzesiński rzucił do wody kamizelki. Jeden z tonących chwycił się jej i płynął do brzegu,natomiast drugi nie zdołał jej dostać i nurt porwał go dalej.

   • Wtedy do wody wskoczył drugi z przygotowującyh się turystów, mieszkaniec Warszawy Michał Kwiatek, podpłynął do tonącego i wyciągnął go na brzeg. .

    • Postawa jaką zaprezentowali ratujący jest godna pochwały.

     • Zdjęcia bohaterów prezentujemy wyżej.

      • Komendant Powiatowy Policji w Białobrzegach podziękował członkom Powiatowego WOPR za bezinteresowną pomoc w akcji ratunkowej, a następnie w akcji poszukiwawczej mężczyzny, który utonął w niedzielę 23 czerwca tego roku. W trakcie spotkania obie strony zapewniły się o wzajemnej współpracy oraz o podjęciu wspólnych działań w celu zapewniwnia bezpiecznego wypoczynku nad Pilicą.

      • Powstają młodzieżowe drużyny WOPR. Do Powiatoego WOPR zgłosiły się dzieci ze Szkoły Podstawowej w Białobrzegach z klas piatych i szóstych chętnych do pracy w naszej jednostce. Rozpoczęto z nimi zajęcia pod tytułem "Będę ratownikiem". Celem szkolenia jest przygotowanie dzieci do pracy nad wodą. W czterech etapach Umiem pływać, Umiem pływać na Kartę Pływacką, Młodszy Ratownik i Ratownik Wodny dzieci będą doskonalić swoje umiejętności w zakresie Ratownictwa Wodnego.

       

  Copyright © 2009 by WOPR Białobrzegi
  Wszystkie prawa zastrzeżone.