Kontakt

Powiatowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Białobrzegach

26-800 Białobrzegi Krakowska 2A

E-mail pwoprbialobrzegi@wp.pl

Tel. 601 697 971

Prezes 601 697 971 e-mail tomektomczynski@wp.pl

Biuro i adres do korespondencji

26-800 Białobrzegi ul. 11 Listopada 25 G

Tel 48 613 44 75 fax 48 613 47 93 (telefony wyłącznie do spraw organizacyjno-biurowych)

Konto BS Białobrzegi nr 56 9117 0000 0022 5777 2000 0010

 

 

Copyright © 2009 by WOPR Białobrzegi
Wszystkie prawa zastrzeżone.